Constructief advies en engineering
Labrehuis geopend

Op 11 september is het nieuwe Labrehuis voor Neos geopend. In samenwerking met Tarra architectuur & stedenbouw en Laride | Hart voor huisvesting zijn door Archimedes 80 studio's en 16 appartementen ontworpen in opdracht van Woonstichting 'thuis. Op de locatie van het oude Labrehuis is samen met Huybregts Relou (een VB Groep onderneming) een modern en duurzaam gebouw gerealiseerd dat dienst doet als opvangvoorziening voor dak-en thuislozen in combinatie met zelfstandige wooneenheden. Een onderdak voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om elke dag het comfort van een veilig 'thuis' en een dak boven je hoofd te hebben.