Constructief advies en engineering

Pieter Jelles Troelstraschool Amsterdam

In Amsterdam Nieuw-West is een nieuwe school voor 750 leerlingen gerealiseerd. 

Architect:              Bonnemayer Architecten
Opdrachtgever:   HEVO
Projectleider:       Mathie Berkers
BVO:                      3.500 m2
Opgeleverd:        Medio 2017

Brede School en Wijkcentrum Huurlingse Dam School en Kindcentrum De Wilderen