School en Kindcentrum De Wilderen

In het centrum van Waalre is een nieuwe brede school gerealiseerd voor primair onderwijs,
in combinatie met kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal.
 

Architect:                  Bonnemayer Architecten - Uden
Opdrachtgever:       
SKOzoK - Veldhoven
                                 
  Kinderstad - Tilburg
Projectleider:           
Rob van Gestel
Opgeleverd BVO:   
December 2016 4.200 m2

Sterrenschool De Ruimte Pieter Jelles Troelstraschool Amsterdam