Constructief advies en engineering

MFA Hart van Hapert

MFA Hart van Hapert biedt plaats aan een gemeenschapshuis, seniorensteunpunt, bibliotheek, basisschool, kinderopvang en parochie. Daarnaast hebben de streekomroep, buurtzorg en prikpost een eigen plek in de MFA gekregen. Ook de sporthal maakt onderdeel uit van dit nieuwe gebouw. Op een centrale plek in het dorp, met een verbouwde kerk als blikvanger.

Op 30 september 2022 is de MFA feesteljik geopend. Archimedes heeft samen met Tarra Architectuur het ontwerp gemaakt. Na vervaardiging van het Revit model heeft de aannemer het ontwerp verder uitgewerkt.

Architect:                      Tarra architectuur
Opdrachtgever:           Gemeente Bladel
Projectmanagement: Laride Hart voor Huisvesting
Aannemer:                    BMV
Locatie:                          Hapert
BVO:                               6.500 m2
Oplevering:
                  Najaar 2022

Ateliergebouw De Plataan - Deventer MFA Midden Veldhoven