MFA Midden Veldhoven

MFA Midden is één van de drie brede school ontwikkelingen binnen de gemeente Veldhoven en heeft een overstijgende functie voor Veldhoven Midden.
De MFA zal onderdak bieden aan een veelheid van functies, zoals een basisschool, speciaal onderwijs en educatief centrum van Veldvest, Kinderopvang Nummereen, Welzijnswerk en vluchtelingenwerk Stimulans, Consultatiebureau ZuidZorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Onderzoeksbureau GGD, Boddaertcentrum De Combinatie Jeugdzorg en Sociale Hulverlening Dommelregio.
  

Architect:                        Bonnemayer Architecten
Opdrachtgever:             BMV
Projectmanagement:   Laride Hart voor Huisvesting
Projectleider:                 Rob van Gestel
Oppervlak:                     6.000 m2
Bouwfase:                      2013

MFA Handel Gezondheidscentrum De Schakel