Constructief advies en engineering

MFA Handel

In opdracht van de gemeente Gemert-Bakel is een faciliteit ontwikkeld en gerealiseerd, gericht op het faciliteren van kernactiviteiten, gevestigd in het centrum van Handel. Het complex bestaat uit basisschool De Havelt, dorpshuis De Bron, een multifunctionele (gym)zaal, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en jeugdvoorzieningen. Het project is in twee bouwfasen uitgevoerd. In de eerste fase zijn de basisschool De Havelt, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, jeugdvoorzieningen en de multifunctionele (gym)zaal opgeleverd. De tweede fase is direct aansluitend uitgevoerd en bestaat uit de nieuwbouw van de foyer en een tweede multifunctionele zaal. Beiden fases gezamenlijk bevatten een oppervlakte van 2.900 m² bvo.

Architect:                        De Loods Architecten
Opdrachtgever:             Gemeente Gemert - Bakel
Projectmanagement:   Laride Hart voor Huisvesting
Aannemer:                      Bouwbedrijf Van Grunsven
Locatie:                            Handel
Oplevering:                    2014
Projectleider:                 Mathie Berkers

MFA Midden Veldhoven Gezondheidscentrum De Schakel