MFA Handel

De nieuwe MFA in Handel zal onderdak bieden aan basisschool De Havelt, gemeenschapshuis De Bron, een peuterspeelzaal, een gymzaal en een jeugdvoorziening.
Het bruto vloeroppervlak van 3.000 m2 is verdeeld over een cluster van verschillende gebouwen, wat aansluit bij het dorpse karakter van Handel.
 

Architect:                         De Loods Architecten
Opdrachtgever:              Gemeente Gemert - Bakel
Projectmanagement:   Laride Hart voor Huisvesting
Aannemer:                      Bouwbedrijf Van Grunsven
Projectleider:                 Mathie Berkers
Oplevering:                    2014

Gezondheidscentrum De Schakel MFA Midden Veldhoven