Constructief advies en engineering

Paulus Project Someren

In samenwerking met De Loods Architecten heeft Archimedes in opdracht van WoCom de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Paulusschool- en Pauluskerk in Someren-Noord ontworpen. Aan de Dr. Eijnattenlaan is een woonzorggebouw met 24 wooneenheden gerealiseerd voor ORO, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Een stukje verder, ter hoogte van de Feiterstraat, is tegelijkertijd een tweede woonzorggebouw met ook 24 wooneenheden gerealiseerd. Deze eenheden zijn bestemd voor Kempenhaeghe, een kenniscentrum voor epilepsie en slaapstoornissen. De overige ruimte van het terrein waar de Paulusschool stond, is ingevuld met 8 levensloopbestendige huurwoningen.

Woningen De Oliemolen