Villa DA

In samenwerking met Reitsema & Partners is een villa ontworpen die bestaat uit twee in elkaar geschoven balken. Het onderste volume is aangelegd onder maaiveld. Aansluitend op dit laag gelegen volume is een tuin onder talud aangelegd. Om het grondwater te kunnen weren is het gehele bouwvolume inclusief tuin geplaatst in een verdiept aangelegde betonnen bak.

Architect:              Reitsema & Partners
Opdrachtgever:   
Particulier
Projectleider:       
Rob van Gestel
Status:                   
Opgeleverd 2012

Woonhuis Naarden Villa SR